стандарт өртгийн бүртгэл - SlideShare

Материалын худалдан авалтын үнийн хэлбэлзэл = /Гүйцэтгэлээрх нэгжийн өртөг -стандарт нэгжийн өртөг/ * худалдан авсан тоо хэмжээ В. Материалын ашиглалтын үнийн хэлбэлзэл = /Гүйцэтгэлээрх ...

Цахилгааны туслах материалын үнийн санал авах тухай

Брэнд хэсэгт заасан брэнд болон түүнтэй дүйцэхүйц Техникийн үзүүлэлтийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байх Оюу толгойн тавигдах шаардлагад бүрэн нийцэж байх Техникийн болон бусад шаардагдах бичиг баримт бүрэн байх шаардлагатай 3. Үнийн санал өгөх 4. Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг …

Кабелийн үнийн санал авах тухай

Кабелийн үнийн санал авах тухай. 1. Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг М-Си-Эс Кока-Кола ХХК-ийн үйлдвэрийн шинэ шугамын өргөтгөлийн төсөлд ашиглах кабельд үнийн саналд ...

Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Үнийн саналын хүчинтэй байх хугацаа 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. 7. Санал болгосон үнэ, түүнийг үнэлэх тээврийн зардал, татвар, хураамжийг оруулж үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ. -д ...

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА - САНГИЙН ЯАМ

Сангийн яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Бичиг хэргийн материал–ыг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.. Үнийн саналыг 2019 оны 2 дугаар сарын 18-ний өдрийн 10 цаг 00 минут-аас өмнө худалдан ...

1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээни й үнэ (хэрэв тшөх, тоөз-ны 15.9.(а).(3)-д шаардсан бол монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бий болсон буюу дотоодын ажиллах хүч, түүхий эд болон бусад үйлчилгээни й өртөгийн 6-р баганад заасан үнэд эзлэххувь тоөз-ны 15.9(а).(2) -д заасан …

Цахилгааны туслах материалын үнийн санал авах тухай

1. Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Оюу Толгой гүний уурхайн төсөлд Цахилгааны материал худалдан авах үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 2. Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд: Брэнд хэсэгт заасан бренд болон түүнтэй дүйцэхүйд Техникийн үзүүлэлтийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байх

стандарт өртгийн бүртгэл - SlideShare

ҮНЗ-ын стандартыг тогтоох ҮНЗ-ын нормативыг үндэслэлтэй, зөв тогтооход дараах асуудлуудыг анхаарч авч үздэг. 1.ҮНЗ-ыг хуваарилах суурь үзүүлэлтийг оновчтой сонгох 2.Үйл ажиллагааны түвшин сонголт 3.ҮНЗ-ын тогтмол болон хувьсах хэсгээр ялгах 4. ҮНЗ-ийн норм тодорхойлох ТӨСӨВЛӨГДСӨН ҮНЗ ҮНЗ НОРМ = …

Үнийн санал авах тухай

Үнийн санал авах тухай. 2020.09.29. "Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу компьютерийн ...

MICHELIN дугуйн үнийн санал - Cardoctormn

MICHELIN ДУГУЙН ҮНИЙН САНАЛ. . 5473. 1) Michelin X-Ice Snow нь бусад өвлийн дугуйтай харьцуулахад 2 дахин урт хугацаагаар шинж чанараа хадгалж чаддаг элэгдэлд өндөр тэсвэртэй дугуй. Хөндлөнгийн ...

Санал хүргүүлэх тухай

Санал ирүүлэх тухай 2021.02.10; Бүртгэл хийх тухай 2020.11.25; Түүх, соёлын хосгүй үнэт үзмэр хадгалагдаж буй 26 байгууллагад 2020.08.11; Соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн сангийн тайлан ирүүлэх тухай 2020.01.08

ҮНИЙН САНАЛ - ubmanagement.mn

ҮНИЙН САНАЛ. Бүтээгдэхүүний ангилал. Бүтээгдэхүүний нэр. 1м-ийн жин /кг/. 1ш-ийн жин /кг/. 1 ш урт /м/. 1 тоннын үнэ /₮/ (НӨАТ орсон үнэ) 1м-ийн үнэ /₮/ (НӨАТ орсон үнэ)

Үнийн санал авах урилга

Тодруулга: Үнийн санал ирүүлэхтэй холбоотой аливаа тодруулгыг бичгээр ирүүлэх ба эцсийн хугацаанаас хуанлийн 7 хоногийн өмнө дээрх хаягаар ирүүлэх ёстой. Захиалагч нь тодруулга хүссэн аливаа хүсэлтэд дээр дурдсан үнийн санал ирүүлэх эцсийн хугацаанаас өмнө бичгээр хариу өгнө. ТАТАЖ АВАХ ХАВСРАЛТ 1 ҮНИЙН САНАЛ …

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Үнийн санал нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй; 1. Үнийн санал болон нэхэмжлэх; 2. Компанийн гэрчилгээ. 3. Мэдээлэл технологи, програм хангамж ашиглалтын ахисан шатны мэдлэгтэй, санхүүгийн ...