Мэдээлэл технологийн алба

Тасаг нэгж; ... Холбоо мэдээллийн технологийн алба байгуулагдаж 2020 онд Мэдээлэл технологийн алба болон нэршил нь өөрчлөгдсөн. ... маркетингийн алба ...

Мэдээлэл загвар - Blogger

Нэгж. Нэгж хичээлийн сэдэв: МЭДЭЭЛЭЛ Ба загвар. " Мэдээлэл, загвар" сэдвийн нэгж хичээлийн хөтөлбөр. Агуулгын тогтолцоо ба бүрэлдхүүн хэсэг: МХХТ-ийн үндсэн ойлголт. Хамрах хүрээ: • 8 ...

Маркетингийн судалгаа - SlideShare

Маркетингийн судалгааны үндсэн зорилго нь хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахтай холбогдсон асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд түүнд шаардлагатай мэдээллийг бий болгоход оршино. 4. Маркетингийн судалгааны хэлбэр Судалгаа нь 3 үндсэн хэлбэртэй. Эдгээрийг хослуулан хэрэглэх …

Маркетингийн тухай ойлголт

Тиймээс дэвшилтэт орчин үеийн маркетингийн үзэл баримтлалыг ашиглан. Тэд дансанд технологийн дэвшил, мэдээлэл, үр нөлөөг авч World Wide Web, нийгмийн бүх талын, бизнес зэрэг автоматжуулалт.

Маркетингийн судалгаа гэж юу вэ?

Маркетингийн судалгааны тухай. Маркетингийн судалгаа нь маркетингийн шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг системтэй цуглуулах, зах зээлийн боломж ба асуудлыг тодорхойлох, дүн ...

Орчин үеийн маркетингийн үзэл баримтлал

Маркетингийн үйлдвэрлэгч, худалдан авагчийн хоорондын харилцаа холбоог бий болгоход чухал арга хэрэгсэл юм. маркетингийн үзэл баримтлалын хөгжлийн Та аж ахуйн нэгж нь чухал бизнесийн зорилгодоо хүрэхийн тулд янз ...

Маркетингийн судалгаа - SlideShare

Маркетингийн судалгааны өөр нэг бодитой үр дүн бол байгууллага, аж ахуйн нэгж хөгжлийнхөө үндсэн чиглэл, урт ба богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах бодит үндэслэлийг олж авдагт оршино.

Интернэт орчинд барилга, үл ... - Nathouse

Харьцуулалт хийх үе шатанд хийгдэх маркетингийн ажлууд: Виртуал танилцах боломж: Хэрэглэгчдийг интернэт орчинд загварын байр, сууцнуудын өрөө тус бүрийн зураг, 3D зураглал, видеог сонгон ...