Сургуулийн тухай яруу найраг - богино ...

Сургуулийн өмнөх сургуулийн сурагчдын гайхалтай шүлэгт алс хол, мэдэхгүй, хайхрамжгүй зүйл мэт санагддаг. Эцсийн эцэст гэрэлтүүлгийн үлгэрийн цэцэрлэгт тоглоомын цаг нь боловсролын байгууллагын хатуу хичээлээс ...

БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЦОГЦ ХӨГЖИЛ - UNICEF

өмнөх жил) улс орнууд насыг тодруулан авч үзнэ. СЭДЭВ 1 БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЦОГЦ ХӨГЖИЛ 2008 онд НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Хүүхдийн хөгжлийн судалгааны нийгэмлэг (Society for Research in Child Development)-тэй харилцан

Монгол улсад сургуулийн өмнөх боловсролыг …

Монголын сургуулийн өмнөх боловсролын талаарх тайланд малчин өрхийн хүүхдүүдэд гэр бүлд суурилсан сургалт явуулах, цэцэрлэгийн сургалтын материаллаг бааз болон үйл ажиллагааг сайжруулах зэрэг бага насны хүүхдийн ...

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН …

Эрхэмлэх зүйл 1,5-2,5 насны хүүхдийн биеийн өсөлт, оюун ухааны хөгжлийн хоцрогдолтой хүүхдийг асрах, хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах цогц үйл ажиллагаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн …